Tor Rallycrossowy Toruń

plan toru

Ogólna charakterystyka toru:
Całkowita długość toru wynosi 1035m, tor długi z Joker Lap 1177m, prosta startowa wynosi 114m, – minimalna/maksymalna szerokość toru waha się od 10m do 17m.
-odległość geometrycznego początku pierwszego łuku od linii „START” – 140m
-długość nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) – 616m
-procentowy udział nawierzchni utwardzonej w ogólnej długości toru – 66%
-długość nawierzchni nieutwardzonej – 570m
-procentowy udział nawierzchni nieutwardzonej w ogólnej długości toru – 34%
-promienie łuków od 17.50m do 200m
-ruch na torze odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.